AECL

Kanada’nın devlet şirketi olan Atomic Energy of Canada Limited (AECL) 1952’de Kanada hükümeti tarafından Kanada’nın nükleer enerji işlerini koordine etmek üzere kuruldu. Şirket, 1955’de  doğal uranyum kullanan ağır sulu reaktör modeli olan CANDU’yu geliştirdi. 1960’lardan 2000’lere dek AECL’nin CANDU tipi nükleer santral kurduğu ülkeler arasında Hindistan, Çin, Günay Kore, Romanya ve Arjantin sayılabilir. Halen 17’si Kanada’da olmak üzere 29 CANDU reaktör bulunmaktadır. Ciddi tasarım hataları olduğu için sık sık kapatılan CANDU reaktörler doğal uranyum kullanıldığı için atom bombası yapımında kullanılabilmektedir. Hindistan 1974’de bu sayede atom bomsaı ürettiği için Kanada bu ülkeye reaktör satışını durdurmak zorunda kalmıştır.