Ağır su

Kimyasal olarak normal suya benzeyen, ancak yapısında iki hidrojen atomu yerine hidrojenin iki kararlı izotopundan biri olan deuterium (ağır hidrojen) bulunan ağır su, bazı nükleer reaktör tiplerinde nötron yavaşlatıcı olarak kullanılmaktadır. Normal suda yaklaşık 4500 molekülden biri ağır su olduğu için 10 kilogram ağır su elde etmek için 50 ton su kullanmak gerekmekte ve bu işlem yaklaşık bir yıl sürmektedir. Maliyetine ve kıt bulunmasına rağmen ağır su nötron yavaşlatma gücünün normal sudan daha iyi olması ve soğurma özelliğinin daha az olması nedeniyle yakıt olarak doğal uranyumun kullanılmasına olanak verir. Ağır sulu reaktörler içinde en çok tercih edilen tip Basınçlı Ağır Su Reaktörleridir (PHWR Pressurized Heavy Water Reactor). Basınçlı Ağır Su Reaktörlerinin en yaygın olarak kullanılan tipi CANDU (Canadian Deuterium Uranium)'dur.