Arslan Eyce

1936’da Mersin Silifke’nin Taşucu kasabasında doğan Arslan Eyce, Türkiye’nin ilk nükleer karşıtı aktivistidir. 1968 yılında Taşucu balıkçılık kooperatifini kurmuş ve 1972 yılında İçel Kooperatifler Birliği (İçkobirlik) Genel Başkanlığına seçilmiştir. 1976’da Taşucu yakınlarında bulunan Akkuyu’da nükleer santral kurulması çalışmalarına karşı Milliyet gazetesinden Ömer Sami Coşar ve Örsan Öymen’in desteğiyle Akkuyu nükleer santralına karşı harekete geçti. Arslan Eyce’nin Başkanı olduğu Taşucu Balıkçılar Kooperatifi, Köy Koop ve İÇKO Bir­lik Genel Kurulları'nda, "Akkuyu'ya Nükleer Santral Yapılmasına Karşıyız" kararının alındı. Arslan Eyce'nin İÇKO Birlik yayını olarak 1978 yılında yayınladığı "Akdeniz'e Nükleer Saldırı" kitabıyla, Turhan Selçuk tarafından çizilen nükleer karşıtı afişler basılarak yörede dağıtılması, Örsan Öymen’in Milliyet Gazetesi'ndeki köşesinde sürekli Akkuyu'yu işlemesi sonucunda yöredeki tüm demokratik kitle örgütleri ve TMMOB gibi ulusal çapta örgütlü olan belli başlı kuruluşlar konuya sahip çıkmaya ve tartışmaya başladılar. Bu çalışmaların sonucunda 5 Haziran 1978 tarihinde, "Akdeniz Kıyısı Belediye Başkanları" Mersin'de bir toplantı düzenleyip, yörelerinde nükleer santral kurulmasını protesto ettiler ve "Nükleer santrallerin, yurdu hammad­de bakımından süper devletlere bağımlı kılacağını ve yöre halkını göç etmeye zorlayacağını, Akdeniz'i kirleteceğini" söylediler.

Arslan Eyce, 1992 yılında Taşucu Eğitim ve Doğal Hayatı koruma Vakfını kurmuş, 1995 yılında da kendisine ait Ampfora ve Tarihi eser koleksiyonunu vakfa bağışlayarak Ampfora Müzesini kurmuş, 1997 yılında Kültür ve Turizm bakanlığı Müzeyi resmi Müze statüsüne alarak Arslan EYCE Ampfora Müzesi olarak onaylamıştır.