Candu Balkanları Rahat Bırakmıyor

Yunus Arıkan Kanadalı nükleer enerji şirketi AECL'in Balkanlardaki faaliyetlerini anlatıyor.