Kızılderililer ve Nükleer Atıklar

Amerikan yerlilerinin nükleer atıklardan gördüğü zararı Randel D. Hanson anlatıyor.