Basına Çağrı: Fukuşima'dan Çıkarılacak Dersler İstanbul'daki İnsani Yardım Zirvesinde Paylaşılacak

Basın Toplantısına Çağrıdır,katılımınız ricasıyla (yer ,zaman ve diğer detaylar bu e postanın altında ve ilaveten ekteki dökümandadır)www.nukleersiz.org

21 Mayıs Cumartesi günü, Fukuşima’dan Çıkarılacak 10 Ders adlı kitapçığının hazırlığından ve basımından sorumlu komite Birleşmiş Milletler tarafından 23 ve 24 Mayıs günlerinde İstanbul’da organize edilen ve hükümet temsilcileriyle iş ve sivil toplum çevresinden yaklaşık 5000 kişinin katılacağı Dünyanın ilk İnsani Yardım Zirvesi (WHS)’nin öncesinde bir basın açıklaması düzenleyecektir.

2011 Fukuşima nükleer felaketi bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı afet riskleri arasında nükleer risklerin de bulunduğunu gösterdi. 2015 yılında Japonya/Sendai’de 3.’sü düzenlenen Dünya Afet Riskleri Azaltma Konferansı (WCDRR) kapsamında nükleer santraller hakkında bugüne dek söylenmiş “nükleer santrallerin güvenli olduğu” yalanının terk edilmesi gerektiği konusunda anlaşmaya varıldı. Zira bu söylem Japonya’nın enerji politikası tarihi içinde en büyük hatası olmuştur.

Gelecekte benzer kazaların yaşanmaması adına Japon sivil toplum üyelerinin büyük sorumluluk duygusuyla hareket edip tüm dünyanın Fukuşima’dan öğrenmesi gerekenleri geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla hazırladıkları “Fukuşima’dan Çıkarılacak 10 Ders” adlı kitapçık 2015 yılında basıldı ve halihazırda Türkçe dahil 14 dile çevrilmiş bulunuyor. Japonya’daki sivil toplum, nükleer santral kurma planları yapan bir ülke olarak Türkiye’nin, Fukuşima’da nükleer felaket sebebiyle yaşananlar üzerine düşünmesini , halkın farkındalığını arttıracak gerçek bilgileri paylaşmasını, halk sağlığını ilgilendiren riskler ve yasal düzenlemelerle sürdürebilirlik konuları üzerine gerçekçi çalışmalar yapmasını zorunlu görmektedir.
Bu perspektif doğrultusunda Türkiye nükleer santral kurma planları yaparken şu soruları gündemine almalıdır:
Bölgede çatışma ortamına bağlı güvenlik sorunu ve terör problemi varken nükleer santraller için güvenlik nasıl tesis edilecek?
Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alan bir ülke olarak nükleer santral kurarsa deprem risklerinden nasıl korunacak?
Nükleer santralin inşası halinde balıkçılık ve tarım faaliyetleri eski haline nasıl döndürülebilecek?
Nükleer santralin kurulacağı bölgede yaşayanlara ne gibi sağlık riskleriyle karşılaşabilecekleri ve radyasyonun insan sağlığına etkisi anlatılacak mı?
Henüz Japonya’da da çözülmemiş bir sorun olan ciddi miktardaki nükleer atıkların bertarafı konusunda Türkiye nasıl bir plan yapacak?
İstanbul’da gerçekleştirilecek bu basın toplantısıyla, nükleer santral kurma planları yapan ülkelerdeki insanların gelecekte karşılaşabilecekleri riskler üzerine düşünmesini sağlamak amacıyla Fukuşima’dan çıkarılması gereken derslere dikkat çekilecektir.

Basın toplantısının detayları
Tarih/Saat : 12:00(öğle), 21 Mayıs, 2016
Yer: TMMOB Elektrik Muhendisleri Odası Istanbul Subesi, Dikilitas Mh Eren Sk No 30
Yildiz Teknik Universitesi Karsisi Dikilitas 34349 Besiktas,Istanbul
Konuşmacılar: Fukushima Booklet Committee: Mr Masaaki OHASHI (JANIC), Mr Takeshi KOMINO (CWS Japan); Nukleersiz.org: Ms Pinar DEMIRCAN
(RSVP)İletişim : Takeshi Komino, t.komino@cwsjapan.org OR Pınar Demircan, demipinar@gmail.com

“Fukuşima Kitapçığı Yayın Komitesi” Mart 2015’te japonya/Sendai’de gerçekleştirilen BM Dünya Afet Riskleri Azaltma Konferansı’na yönelik hazırlık yapmış olan Japonya CSO Koalisyonu (JCC2015) tarafından oluşturulmuştur. Komite, tüm dünyadaki insanların gelecekteki nükleer felaketlere maruz kalmaması için Fukuşima’nın Mesajını sivil toplumun sesi olarak dünyaya duyurmak için bu kitapçığı hazırlamıştır.
Contact: fukushimabooklet@gmail.com
URL: http://fukushimalessons.jp/en.html