Ana Sayfa

04/11/2017

11 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Akkuyu Bilirkişi İncelemesi’nin, Akkuyu Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporunu onaylayan bir rapor üretmesinin üstünden henüz 1 ay geçmişken Akkuyu dün bir kez daha Bilirkişilerle birlikte Davalı olan şirketin yetkilileriyle Davacı meslek örgütlerini ağırladı. 10 Nisan 2017 Günü, Türkiye Barolar Birliği(TBB) ile Mersin Tabip Odası tarafından TAEK Başkanlığının Akkuyu Nükleer Santrali için 6.12.2013 tarih...

04/11/2017

1 Nisan Cumartesi günü Türkiye Barolar Birliği (TBB) Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu tarafından Sinop Zinos Oteli’nde bir sempozyum düzenlendi. Ağırlıklı olarak Sinop ve Samsun’dan olmak üzere yaklaşık 200 kişi tarafından izlenen sempozyum 2 oturum ve forum kısımlarından oluştu.

Açılış konuşmasını yapan Çevre ve Kent Komisyonu Başkanı Ali Arabacı nükleer santraller için işletme güvenliğinin uluslararası standartlara uymadığına,...

04/11/2017

Hukuk, genel bir ifadeyle ekonomik, politik ve sosyal sistemler içerisinde insan-doğa ilişkilerini, toplumsal düzeni sağlamanın, toplumun ortak iyiliğini savunmanın normatif bir aracıdır. Hukuka en başta yaşam hakkı ihlallerini önlemek için ihtiyaç duyulduğu üzere direkt ve endirekt toplumsal,ekolojik etkileriyle enerji üretimi ve kullanımı da hukuki çerçevede ele alınması gereken meselelerdir. Zira etkileri bugün de devam eden Çernobil...

04/11/2017

Japonya’nın Gunma Eyaleti’ndeki Maebashi Mahkemesi’nde 17 Mart günü görülen davada mahkeme, Hükümeti ve Tokyo Elektrik Şirketi’ni Fukuşima Nükleer Felaketi’ne neden olmaktan ve felakete yol açan tedbirleri almamaktan sorumlu buldu. Buna göre Hükümet ve TEPCO davacı olan 62 Fukuşima mağduruna toplam 340 bin Dolar tazminat ödeyecek. Maebashi Mahkemesinde verilen bu karar Japonya genelinde 18 eyalette toplam 12 0000 kişiyi ilgilendiren 30...

03/01/2017

Özellikle, Fukuşima Nükleer Santral Faciası’ndan sonra dünya genelinde, yenilenebilir enerjilerden faydalanma yönünde bir eğilim oluşmuşken Türkiye’de hükümet, nükleer santral kurmak için tarihte eşi benzeri görülmemiş bir çaba içerisinde bulunuyor.

Sivil toplumdan yükselen itirazlar üzerine,yeni bir başvuruyla 28 Kasım 2014’te tekrar alınan ÇED olumlu raporuna itirazlar devam etmiş, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimarlar...