Ana Sayfa

05/19/2017

28 Nisan Cuma günü Mersin Tabip Odası’nda çök önemli ve değerli bir panel vardı. Ben de bu panelin konuşmacılarından Andrey Ozharovskiy’nin söylediklerini salona çeviriyordum. Böyle önemli bir çalışmanın merkezinde olmak, haberini yapmayı düşündüğüm bu etkinliği kaleme almak için ayrı bir motivasyon kaynağı oldu benim için. Sadece Mersinlileri değil, geniş bir bölgeyi ve etrafımızda yer alan ülkeleri çok yakından ilgilendiren Akkuyu nükleer...

04/28/2017

Çernobil felaketinin 31. yılında, Sinop Nükleer Karşıtı Platform, her yıl olduğu gibi, Çernobil’de yaşamını yitirenleri anmak ve “Nükleere Hayır” demek için, bir kez daha miting organize etti.

22 Nisan’da yapılan miting için, 21 Nisan gecesi, İstanbul’dan, Maltepe Belediyesi’nin NKP’ye tahsis ettiği otobüsle yola çıktık.

Otobüs konumuz “Sırası mıydı?” oldu. Referandum sonrası, 1 Mayıs öncesi hepimiz yorgun, çoğumuz keyifsiz,...

04/11/2017

11 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Akkuyu Bilirkişi İncelemesi’nin, Akkuyu Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporunu onaylayan bir rapor üretmesinin üstünden henüz 1 ay geçmişken Akkuyu dün bir kez daha Bilirkişilerle birlikte Davalı olan şirketin yetkilileriyle Davacı meslek örgütlerini ağırladı. 10 Nisan 2017 Günü, Türkiye Barolar Birliği(TBB) ile Mersin Tabip Odası tarafından TAEK Başkanlığının Akkuyu Nükleer Santrali için 6.12.2013 tarih...

04/11/2017

1 Nisan Cumartesi günü Türkiye Barolar Birliği (TBB) Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu tarafından Sinop Zinos Oteli’nde bir sempozyum düzenlendi. Ağırlıklı olarak Sinop ve Samsun’dan olmak üzere yaklaşık 200 kişi tarafından izlenen sempozyum 2 oturum ve forum kısımlarından oluştu.

Açılış konuşmasını yapan Çevre ve Kent Komisyonu Başkanı Ali Arabacı nükleer santraller için işletme güvenliğinin uluslararası standartlara uymadığına,...

04/11/2017

Hukuk, genel bir ifadeyle ekonomik, politik ve sosyal sistemler içerisinde insan-doğa ilişkilerini, toplumsal düzeni sağlamanın, toplumun ortak iyiliğini savunmanın normatif bir aracıdır. Hukuka en başta yaşam hakkı ihlallerini önlemek için ihtiyaç duyulduğu üzere direkt ve endirekt toplumsal,ekolojik etkileriyle enerji üretimi ve kullanımı da hukuki çerçevede ele alınması gereken meselelerdir. Zira etkileri bugün de devam eden Çernobil...