Raporlar

Uranyum Madenciliği

Uranyum Madenciliği ile ilgili Gerçekler 1
Uranyum Madenciliği ile ilgili Gerçekler 1

IPPNW'nun uranyum madenciliği üzerine hazırladığı brifinglerin birincisinde uranyum madenciliği sonucu ortaya çıkan atıkların sağlık üzerindeki etkilerine değiniliyor. 

Uranyum Madenciliği ile ilgili Gerçekler 2
Uranyum Madenciliği ile ilgili Gerçekler 2

IPPNW'nun uranyum madenciliği üzerine hazırladığı brifinglerin ikincisinde uranyum madenini çıkartan ve en çok satın alan ülkeler mercek altına alınıyor.

Uranyum Madenciliği ile ilgili Gerçekler 3
Uranyum Madenciliği ile ilgili Gerçekler 3

IPPNW'nun uranyum madenciliği üzerine hazırladığı brifinglerin üçüncüsünde uranyum madenciliğinin nasıl gerçekleştirildiği anlatılıyor.

Uranyum Madenciliği ile ilgili Gerçekler 4
Uranyum Madenciliği ile ilgili Gerçekler 4

IPPNW'nun uranyum madenciliği üzerine hazırladığı brifinglerin dördüncüsünde uranyum madenciliğinin sağlık üzerine etkileri anlatılıyor.

Nükleer Enerji Tehlikeli Bir Zaman Kaybı
Nükleer Enerji Tehlikeli Bir Zaman Kaybı

Raporda nükleer enerjinin pahalı, tehlikeli ve eski bir teknoloji olduğu örneklerle açıklanıyor.

Uranyum Yakıtı

Nükleer Enerji Nedir, Nasıl Oluşur?
Nükleer Enerji Nedir, Nasıl Oluşur?

“Nükleer”, “çekirdeksel” demek... Burada kasdolunan, “atom çekirdeği”... Atom, santimetrenin yüz milyonda biri ebadında. Atom çekirdeği ise, bunun yüzbinde biri...