Dr. Umur Gürsoy

Bilimsel Danışma Kurulu

Kendisini çevre koruma eylemcisi ve yazarı olarak niteleyen Umur Gürsoy 1954’de Eskişehir’de doğmuştur, ama aslen Bursa-İnegöllüdür. Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi’ni 1979 yılında bitirmiş, 1984 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan halk sağlığı uzmanlığını almıştır. 1999-2005 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim görevliliği dışında 1979 yılından beri Bursa, Osmaniye, Diyarbakır ve Hatay illerinde Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatında çeşitli görevler yapan Gürsoy, halen Osmaniye’de yaşamaktadır.

Halk sağlığının ileri uzmanlık alanlarından biri olan çevre sağlığında, enerjinin toplumsal maliyetleri, zararlı ışınlar ve radyasyon, risk değerlendirmesi, risk iletişimi ve algılaması, vejetaryen beslenme, ekolojik olarak sürdürülebilir yaşam, tıp dergisi yayıncılığı ve bilim ahlâkı gibi konularda yayınlanmış bilimsel ve popüler makaleleri olan Dr. Gürsoy’un “Dikensiz Gül Temiz Enerji” ve “Enerji’de Toplumsal Maliyet ve Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları” isimli iki telif ve “Çernobil Kazasının Sağlık Sonuçları” ve “Çernobil Halk Mahkemesi” isimli iki çeviri kitabı vardır.

Gürsoy, yazılarını kişisel blogunda da yayınlamaktadır. Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Hekimler Derneği’nin (NÜSED-IPPNW Türkiye) kurucu üyesi, Türk Tabipleri Birliği Adana-Osmaniye Tabip Odası’nın, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin (HASUDER) ve Sağlık Emekçileri Sendikası’nın (SES) üyesidir. Yazılı metinlerde İngilizce’yi anlayan, Fransızca’yı sökebilen Umur Gürsoy, evli ve iki çocukludur.

Umur Gürsoy’un kişisel blogu