Pınar Demircan

Proje Koodinatörü
Proje Ekibi

1976’da doğdu .1998 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. İngilizce-Japonca konuşur yazar. Kariyerine İnsan kaynakları alanında başladı ve o zamanki kafasıyla Marmara Üniversitesi Yönetim Organizasyon(Ing)yüksek lisansı yaptı. Japon şirketlerinde insan kaynakları yönetimi alanında çalışmayı sürdürürüken şirketin Kalite Yönetimi, Kurumsal Yönetim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanlarında çalıştı. En son Risk Yönetimi alanında çalışırken şirketin değil dünyanın riskleriyle uğraşması gerektiğini anladı. Fukuşima Nükleer Felaketi’nden sonra hayatı değişenlerden…Çünkü Japonca bilerek çok fazla bilgi ve bağlantıya ulaştığı için bu nükleer enerji ile ilgili daha fazla katkı yapabileceğine inandı. Yıllar önce Barışapedal bisiklet aktivistiyken de nükleer karşıtı alerjisi ara ara nüksediyordu fakat Fukuşima’dan sonra bu rahatsızlık artık engellenemez oldu . 2013 yılı itibariyle Yeşilgazete’de Fukushima faciasının gerçeklerini Japonca ve İngilizce kaynaklardan okuyucuya aktarmaya çalışarak nükleer karşıtı yazılar yazarken bir de sosyoloji alanında doktora yapması gerektiğini düşündü zira nükleer santraller teknik olmaktan öte sosyal bir sorundu. 2014 yılı itibariyle Nükleer karşıtı Platform bileşeni de olan Nükleersiz.org proje koordinatörü şapkasıyla nükleer santrallerle ilgili çalışmalarını kampanyalar organize ederek yurt içi ve yurt dışındaki konferans, panel ve toplantılarda sunumlar yaparak , yabancı yayın organları kanalıyla da kaleme alarak gerçekleştirmeye çalışıyor diğer taraftan ise doktorasına devam ediyor. Fukuşima Nükleer santral felaketinin meydana geldiği bölgeye 3 defa sivil toplum örgütlerinin davetiyle giderek detaylarını Yeşil Gazete’de okuduğunuz çeşitli yazılar yazdı. Yeşil Gazetedeki çoğu yazısını Nükleersiz. orgda da bulabilirsiniz fakat formatı farklıdır.

İletişim: demipinar@gmail.com