Prof. Dr. Hayrettin Kılıç

Bilimsel Danışma Kurulu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nü bitirdi. Plazma fiziğinin kurucularından biri olan Prof. Dr. Winston Bostik’in danışmanlığında “Eş Eksenli Plazma Hızlandırıcılarının Optimizasyonu” (Optimization of Coaxial Plasma Accelerator) konusundaki doktora çalışmasının ardından ABD Yale Üniversitesi Uygulamalı Fizik Bölümü’nde araştırmacı olarak elektromanyetik santrifüj izotop ayrıştırımı ve plazma lazerleri üzerinde araştırmalar yaptı.

ABD Stevens Institute of Technology’de master ve doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Kılıç, doktora çalışması sırasında ayrıca, New Jersey Eyaleti’nde PSE&G Elektrik Şirketi’nin araştırma bölümünde fisyon –füzyon hibrit reaktörlerinin fizibilite ve füzyon reaktörlerinin güvenlik projesinde çalıştı. Daha sonra, Stanford Üniversitesi’nde SSRL Ulusal Laboratuvarı’nda araştırmacı olarak, “Kısadalga Boylu Plazma Lazerleri Geliştirilme Projesi”nde çalıştı. İtalya Ferrara Üniversitesi’ne araştırma profesörü olarak atanan Prof. Dr. Kılıç, “Eylemsiz Koruma Füzyonu Teorisi”nin (Inertial Confinement Fusion Theory) kurucusu olan Prof. Dr. George Linhart’ın başkanlığında yürütülen“plasma–liners” projesinin deneysel sorumlusu olarak çalıştı.

Prof. Dr. Kılıç, şu anda kendisinin ABD New Jersey Eyaleti’nde kurduğu Green Think Tank of Turunc Foundation adlı vakfı yürütüyor.