Prof. Dr. İnci Gökmen

Bilimsel Danışma Kurulu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya bölümünü bitiren Prof. Dr. İnci Gökmen, doktorasını ABD’de Maryland Üniversitesi Kimya Bölümü’nde tamamladı. Halen ODTÜ Kimya Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 1986’da yaşanan Çernobil kazasının ardından Karadeniz bölgesinde üretilen çayda yüksek miktarda radyasyon bulunduğunu ortaya çıkaran bilimsel araştırmalar yapmıştır.

Prof. Dr. İnci Gökmen ayrıca sürdürülebilir yaşam ve ekoköyler konusunda çalışmalar yürütmektedir.