Raporlar

Nükleer santral hakkındaki yalanların safsataya dönüşümü
Nükleer santral hakkındaki yalanların safsataya dönüşümü
Dr Umur Gürsoy bu derlemesiyle nükleer santrallerin sağlığa yaptığı doğrudan bedensel, ruhsal ve sosyal etkilerinden çok ‘barışta normal çalışma koşullarında’ ve ‘barışta kazaları’ ile ilgili gizlilik ve zorlukları ve bunların neden olduğu yanlış, yalan, yanlılık ve safsataları; kanıta dayalı olarak anlatmıştır.
The Environmental and Ethical Issues of Nuclear Power and Ionizing Radiation
The Environmental and Ethical Issues of Nuclear Power and Ionizing Radiation

Abstract: As we enter the new millennium, population explosion, increasing worldwide energy demands and rapid global increase in ionizing radiation are all now threatening our fragile environment like no other time in known history. There is an urgent need for research and education to focus on the complex and direct link between ionizing radiation and its irreversible impact on the environment. Hence, nuclear energy and ionizing radiation issues can no longer be viewed in isolation. Historical facts and official reports prove that a code of ethics did not previously exist in nuclear industry: the risks of ionizing radiation are too great and unpredictable. Elimination of existing man-made ionizing radiation sources in this century is untenable and unsustainable. The intent of this paper is to review and demonstrate that „Atoms for Peace‟ is a false and unethical enterprise, and offers insights into the social and ethical aspects of ionizing radiation as a result of nuclear power development. The unethical nature of nuclear weapons, along with risk perception and ethical dilemmas of atom for peace, nuclear weapon tests, the International Atomic Energy Agency, the Nuclear Non-Proliferation Treaty, the International Court of Justice‟s opinion and the World Economic Forum-Global Risk Landscape will be discussed. Key words: Nuclear energy, ethical issues, ionizing radiation.

Akkuyu

Enerji-D-Evrimi
Enerji-D-Evrimi

Greenpeace'in Enerji Devrimi Raporu ekonomik olarak sürdürülebilir bir şekilde kirli enerjilere hiç ihtiyaç duymadan temiz enerji kaynakları üzerine kurulu bir yapının yol haritasını ortaya koyuyor. 

Nükleer Enerji: Sürdürülebilir Kalkınmanın Önünde Bir Tehdit
Nükleer Enerji: Sürdürülebilir Kalkınmanın Önünde Bir Tehdit

Raporda nükleer enerjinin sadece planlarının dahi Sinop ve Akkuyu bölgelerini fakir bırakırken, temiz yenilenebilir enerjilerin Çeşme ve Bozcaada'yı nasıl kalkındırdığı anlatılıyor.

206 İmzali Bilim insanlari bildirisi 29.01.2008
206 İmzali Bilim insanlari bildirisi 29.01.2008

Türkiye'den 206 saygın bilim insanının imzaladığı bildiri on dört maddede neden nükleer enerjiye karşı olduklarını ve alınan kararın bilimsel değil siyasi olduğunu açıklıyor.

Barem_Research_Nukleer
Barem_Research_Nukleer

Barem'in yaptığı kamuoyu araştırmasında Türkiye'de nükleer enerjiye karşı olanların oranı %57 çıktı.

Don Kişotlar Akkuyu'ya Karşı
Don Kişotlar Akkuyu'ya Karşı

Arif Künar '70'lerde başlayan nükleer karşıtı hareketin tarihini anlatıyor.

EDAM Akkuyu
EDAM Akkuyu

EDAM Akkuyu projesinin finansal risklerine değiniyor.

Enerjimizi ve Geleceğimizi Rusya'ya Teslim Ediyoruz
Enerjimizi ve Geleceğimizi Rusya'ya Teslim Ediyoruz

Arif Künar Akkuyu Projesinin enerji güvenliğimizi sağlayamayacağını kaleme alıyor.

Nükleer Yasa 2 - Kasım 07
Nükleer Yasa 2 - Kasım 07

2007 yılında T.B.M.M.'den geçen Nükleer Enerji Yasası.

Türkiye-Rusya Nükleer Anlaşma
Türkiye-Rusya Nükleer Anlaşma

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan nükleer anlaşma metni.

Nükleer Santral Mevkii Olarak "Akkuyu" Üzerine Görüş
Nükleer Santral Mevkii Olarak "Akkuyu" Üzerine Görüş

Prof. Dr. Tolga Yarman nükleer santral yapmak üzere Akkuyu Mevkii'nin seçilmesini değerlendiriyor.

Çernobil'in 20.Yılında Nükleer Santraller ve Türkiye
Çernobil'in 20.Yılında Nükleer Santraller ve Türkiye

Çernobil Felaketi'nin 20. yılında Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen sempozyum.

Nükleersiz Bir Türkiye
Nükleersiz Bir Türkiye

Arif Künar

AKP'nin Nükleer Macerası'na Hayır!
AKP'nin Nükleer Macerası'na Hayır!

CHP Enerji Komisyonu tarafından hazırlanan raporda neden nükleer enerjiye karşı çıkıldığı açıklanıyor

Deprem Sorunu: Çözümsüz Değil
Deprem Sorunu: Çözümsüz Değil

IMO'nun brifinginde depremlerin nükleer santrallerde oluşturduğu riskler anlatılıyor.

Nükleer Enerji Santrallerinin Kurulmasında Sismik Aktivitenin Önemi ve Sismik Risk Çalışmaları
Nükleer Enerji Santrallerinin Kurulmasında Sismik Aktivitenin Önemi ve Sismik Risk Çalışmaları

 

Akkuyu'nun hemen yanı başındaki aktif Ecemiş Fay Hattı düşünüldüğünde oldukça önemli bir rapor.

Nükleer Enerjinin Sonu Mu?
Nükleer Enerjinin Sonu Mu?

Fukuşima'dan sonra alternatif enerji politikalarına uluslararası bir bakış.

Atık Sorunu

AKP'nin Nükleer Macerası'na Hayır!
AKP'nin Nükleer Macerası'na Hayır!

CHP Enerji Komisyonu tarafından hazırlanan raporda neden nükleer enerjiye karşı çıkıldığı açıklanıyor

Nükleer Enerjinin Ölümcül Mirası
Nükleer Enerjinin Ölümcül Mirası

Greenpeace'in Temmuz 2010 tarihli raporunda her geçen gün büyüyen nükleer atık sorunu irdeleniyor.

Nükleer Enerji Tehlikeli Bir Zaman Kaybı
Nükleer Enerji Tehlikeli Bir Zaman Kaybı

Raporda nükleer enerjinin pahalı, tehlikeli ve eski bir teknoloji olduğu örneklerle açıklanıyor.

Nükleer Enerji Nedir, Nasıl Oluşur?
Nükleer Enerji Nedir, Nasıl Oluşur?

“Nükleer”, “çekirdeksel” demek... Burada kasdolunan, “atom çekirdeği”... Atom, santimetrenin yüz milyonda biri ebadında. Atom çekirdeği ise, bunun yüzbinde biri... 

Çernobil

Çernobil'in 20.Yılında Nükleer Santraller ve Türkiye
Çernobil'in 20.Yılında Nükleer Santraller ve Türkiye

Çernobil Felaketi'nin 20. yılında Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen sempozyum.

Çernobil Sonrası Radyasyon Ölçümleri ve Doz Hesapları
Çernobil Sonrası Radyasyon Ölçümleri ve Doz Hesapları

Halk Sağlığı Bilimi Açısından Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Çernobil Kazası Sonrası Radyasyon Ölçümleri ve Doz Hesaplarının Doğruluk ve Güvenilirliği, Dr. Umur Gürsoy

 
Çernobil Sonrası Radyasyon Ölçümleri ve Doz Hesapları II
Çernobil Sonrası Radyasyon Ölçümleri ve Doz Hesapları II

Halk Sağlığı Bilimi Açısından Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Çernobil Kazası Sonrası Radyasyon Ölçümleri ve Doz Hesaplarının Doğruluk ve Güvenilirliği, Dr. Umur Gürsoy

Deprem ve Afetler

AKP'nin Nükleer Macerası'na Hayır!
AKP'nin Nükleer Macerası'na Hayır!

CHP Enerji Komisyonu tarafından hazırlanan raporda neden nükleer enerjiye karşı çıkıldığı açıklanıyor

Deprem Sorunu: Çözümsüz Değil
Deprem Sorunu: Çözümsüz Değil

IMO'nun brifinginde depremlerin nükleer santrallerde oluşturduğu riskler anlatılıyor.

Nükleer Enerji Santrallerinin Kurulmasında Sismik Aktivitenin Önemi ve Sismik Risk Çalışmaları
Nükleer Enerji Santrallerinin Kurulmasında Sismik Aktivitenin Önemi ve Sismik Risk Çalışmaları

 

Akkuyu'nun hemen yanı başındaki aktif Ecemiş Fay Hattı düşünüldüğünde oldukça önemli bir rapor.

Fukuşima

Fukushima'dan Alınan Dersler
Fukushima'dan Alınan Dersler

Fukuşima Felaketi'i bize bir kez daha nükleer enerjiye güvenemeyeceğimizi hatırlattı.

Japonya’daki Nükleer Felaketten Alınacak Dersler
Japonya’daki Nükleer Felaketten Alınacak Dersler

Amory Lovins Fukuşima Felaketi'nden alınması gereken dersleri ortaya koyuyor.