Raporlar

Nükleer Santral Hakkındaki Yalanların Safsataya Dönüşümü

Dr Umur Gürsoy bu derlemesiyle nükleer santrallerin sağlığa yaptığı doğrudan bedensel, ruhsal ve sosyal etkilerinden çok ‘barışta normal çalışma koşullarında’ ve ‘barışta kazaları’ ile ilgili gizlilik ve zorlukları ve bunların neden olduğu yanlış, yalan, yanlılık ve safsataları; kanıta dayalı olarak anlatmıştır.

The Environmental And Ethical Issues Of Nuclear Power And Ionizing Radiation

Abstract: As we enter the new millennium, population explosion, increasing worldwide energy demands and rapid global increase in ionizing radiation are all now threatening our fragile environment like no other time in known history. There is an urgent need for research and education to focus on the complex and direct link between ionizing radiation and its irreversible impact on the environment. Hence, nuclear energy and ionizing radiation issues can no longer be viewed in isolation. Historical facts and official reports prove that a code of ethics did not previously exist in nuclear industry: the risks of ionizing radiation are too great and unpredictable. Elimination of existing man-made ionizing radiation sources in this century is untenable and unsustainable. The intent of this paper is to review and demonstrate that „Atoms for Peace‟ is a false and unethical enterprise, and offers insights into the social and ethical aspects of ionizing radiation as a result of nuclear power development. The unethical nature of nuclear weapons, along with risk perception and ethical dilemmas of atom for peace, nuclear weapon tests, the International Atomic Energy Agency, the Nuclear Non-Proliferation Treaty, the International Court of Justice‟s opinion and the World Economic Forum-Global Risk Landscape will be discussed. Key words: Nuclear energy, ethical issues, ionizing radiation.

AKKUYU

Enerji-D-Evrimi

Greenpeace’in Enerji Devrimi Raporu ekonomik olarak sürdürülebilir bir şekilde kirli enerjilere hiç ihtiyaç duymadan temiz enerji kaynakları üzerine kurulu bir yapının yol haritasını ortaya koyuyor.

Nükleer Enerji: Sürdürülebilir Kalkınmanın Önünde Bir Tehdit

Raporda nükleer enerjinin sadece planlarının dahi Sinop ve Akkuyu bölgelerini fakir bırakırken, temiz yenilenebilir enerjilerin Çeşme ve Bozcaada’yı nasıl kalkındırdığı anlatılıyor.

206 İmzali Bilim Insanlari Bildirisi 29.01.2008

Türkiye’den 206 saygın bilim insanının imzaladığı bildiri on dört maddede neden nükleer enerjiye karşı olduklarını ve alınan kararın bilimsel değil siyasi olduğunu açıklıyor.

Barem_Research_Nukleer

Barem’in yaptığı kamuoyu araştırmasında Türkiye’de nükleer enerjiye karşı olanların oranı %57 çıktı.

Don Kişotlar Akkuyu’ya Karşı

Arif Künar ’70’lerde başlayan nükleer karşıtı hareketin tarihini anlatıyor.

EDAM Akkuyu

EDAM Akkuyu projesinin finansal risklerine değiniyor.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU
AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ PROJESİ
ÇED RAPORU DEĞERLENDİRMESİ
https://www.ttb.org.tr/kutuphane/ced_rpr.pdf

Enerjimizi Ve Geleceğimizi Rusya’ya Teslim Ediyoruz

Arif Künar Akkuyu Projesinin enerji güvenliğimizi sağlayamayacağını kaleme alıyor.

Nükleer Yasa 2 – Kasım 07

2007 yılında T.B.M.M.’den geçen Nükleer Enerji Yasası.

Türkiye-Rusya Nükleer Anlaşma

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan nükleer anlaşma metni.

Nükleer Santral Mevkii Olarak “Akkuyu” Üzerine Görüş

Prof. Dr. Tolga Yarman nükleer santral yapmak üzere Akkuyu Mevkii’nin seçilmesini değerlendiriyor.

Çernobil’in 20.Yılında Nükleer Santraller Ve Türkiye

Çernobil Felaketi’nin 20. yılında Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen sempozyum.

Nükleersiz Bir Türkiye
AKP’nin Nükleer Macerası’na Hayır!

CHP Enerji Komisyonu tarafından hazırlanan raporda neden nükleer enerjiye karşı çıkıldığı açıklanıyor.

Deprem Sorunu: Çözümsüz Değil

IMO’nun brifinginde depremlerin nükleer santrallerde oluşturduğu riskler anlatılıyor.

Nükleer Enerji Santrallerinin Kurulmasında Sismik Aktivitenin Önemi Ve Sismik Risk Çalışmaları

Akkuyu’nun hemen yanı başındaki aktif Ecemiş Fay Hattı düşünüldüğünde oldukça önemli bir rapor.

Nükleer Enerjinin Sonu Mu?

Fukuşima’dan sonra alternatif enerji politikalarına uluslararası bir bakış.

ATIK SORUNU

AKP’nin Nükleer Macerası’na Hayır!

CHP Enerji Komisyonu tarafından hazırlanan raporda neden nükleer enerjiye karşı çıkıldığı açıklanıyor.

Nükleer Enerjinin Ölümcül Mirası

Greenpeace’in Temmuz 2010 tarihli raporunda her geçen gün büyüyen nükleer atık sorunu irdeleniyor.

Nükleer Enerji Tehlikeli Bir Zaman Kaybı

Raporda nükleer enerjinin pahalı, tehlikeli ve eski bir teknoloji olduğu örneklerle açıklanıyor.

Nükleer Enerji Nedir, Nasıl Oluşur?

“Nükleer”, “çekirdeksel” demek… Burada kasdolunan, “atom çekirdeği”… Atom, santimetrenin yüz milyonda biri ebadında. Atom çekirdeği ise, bunun yüzbinde biri… 

ÇERNOBİL

Çernobil Sonrası Radyasyon Ölçümleri Ve Doz Hesapları

Halk Sağlığı Bilimi Açısından Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Çernobil Kazası Sonrası Radyasyon Ölçümleri ve Doz Hesaplarının Doğruluk ve Güvenilirliği, Dr. Umur Gürsoy

Çernobil Sonrası Radyasyon Ölçümleri Ve Doz Hesapları II

Halk Sağlığı Bilimi Açısından Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Çernobil Kazası Sonrası Radyasyon Ölçümleri ve Doz Hesaplarının Doğruluk ve Güvenilirliği, Dr. Umur Gürsoy

Çernobil’in 20.Yılında Nükleer Santraller Ve Türkiye

Çernobil Felaketi’nin 20. yılında Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen sempozyum.

DEPREM VE AFETLER

AKP’nin Nükleer Macerası’na Hayır!

CHP Enerji Komisyonu tarafından hazırlanan raporda neden nükleer enerjiye karşı çıkıldığı açıklanıyor.

Deprem Sorunu: Çözümsüz Değil

IMO’nun brifinginde depremlerin nükleer santrallerde oluşturduğu riskler anlatılıyor.

Nükleer Enerji Santrallerinin Kurulmasında Sismik Aktivitenin Önemi Ve Sismik Risk Çalışmaları

Akkuyu’nun hemen yanı başındaki aktif Ecemiş Fay Hattı düşünüldüğünde oldukça önemli bir rapor.

FUKUŞİMA

Fukushima’dan Alınan Dersler

Fukuşima Felaketi’i bize bir kez daha nükleer enerjiye güvenemeyeceğimizi hatırlattı.

Japonya’daki Nükleer Felaketten Alınacak Dersler

Amory Lovins Fukuşima Felaketi’nden alınması gereken dersleri ortaya koyuyor.

Deprem Sorunu: Çözümsüz Değil

IMO’nun brifinginde depremlerin nükleer santrallerde oluşturduğu riskler anlatılıyor.

Nükleer Enerji Santrallerinin Kurulmasında Sismik Aktivitenin Önemi Ve Sismik Risk Çalışmaları

Akkuyu’nun hemen yanı başındaki aktif Ecemiş Fay Hattı düşünüldüğünde oldukça önemli bir rapor.

HALK NÜKLEER İSTEMİYOR

206 İmzali Bilim Insanlari Bildirisi 29.01.2008

Türkiye’den 206 saygın bilim insanının imzaladığı bildiri on dört maddede neden nükleer enerjiye karşı olduklarını ve alınan kararın bilimsel değil siyasi olduğunu açıklıyor.

Barem_Research_Nukleer

Barem’in yaptığı kamuoyu araştırmasında Türkiye’de nükleer enerjiye karşı olanların oranı %57 çıktı.

Don Kişotlar Akkuyu’ya Karşı

Arif Künar ’70’lerde başlayan nükleer karşıtı hareketin tarihini anlatıyor.

EDAM Akkuyu

EDAM Akkuyu projesinin finansal risklerine değiniyor.

Nükleer Yasa 2 – Kasım 07

2007 yılında T.B.M.M.’den geçen Nükleer Enerji Yasası.

Türkiye-Rusya Nükleer Anlaşma

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan nükleer anlaşma metni.

KAZALAR

Çernobil TTB Raporu

Türk Tabipler Birliği’nin Çernobil Felaketi’nin Türkiye üzerindeki sağlık etkileri üzerine raporu.

Çernobil’in Türkiye Üzerindeki Etkileri

Greenpeace’in Çernobil Felaketi’nin Türkiye üzerindeki etkileri hakkındaki raporu.

Nükleer Güvenlik

EDAM’ın nükleer güvenlik üzerine raporu.

Çernobil Sağlık Raporu

Çernobil Sağlık Raporu

Fukushima’dan Alınan Dersler

Fukuşima Felaketi’i bize bir kez daha nükleer enerjiye güvenemeyeceğimizi hatırlattı.

Japonya’daki Nükleer Felaketten Alınacak Dersler

Amory Lovins Fukuşima Felaketi’nden alınması gereken dersleri ortaya koyuyor.

Öteki Çernobil Raporu

IAEA ve WHO’nun hazırladığı Çernobil’in sağlık etkileri üzerine raporlara eleştirel bir yaklaşımla hazırlanan Çernobil’in gerçek sonuçlarını ortaya koyan rapor.

Çernobil’in 20.Yılında Nükleer Santraller Ve Türkiye

Çernobil Felaketi’nin 20. yılında Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen sempozyum.

Çernobil Sonrası Radyasyon Ölçümleri Ve Doz Hesapları

Halk Sağlığı Bilimi Açısından Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Çernobil Kazası Sonrası Radyasyon Ölçümleri ve Doz Hesaplarının Doğruluk ve Güvenilirliği, Dr. Umur Gürsoy

Çernobil Sonrası Radyasyon Ölçümleri Ve Doz Hesapları II

Halk Sağlığı Bilimi Açısından Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Çernobil Kazası Sonrası Radyasyon Ölçümleri ve Doz Hesaplarının Doğruluk ve Güvenilirliği, Dr. Umur Gürsoy

AKP’nin Nükleer Macerası’na Hayır!

CHP Enerji Komisyonu tarafından hazırlanan raporda neden nükleer enerjiye karşı çıkıldığı açıklanıyor.

Nükleer Enerjinin Ölümcül Mirası

Greenpeace’in Temmuz 2010 tarihli raporunda her geçen gün büyüyen nükleer atık sorunu irdeleniyor.

Nükleer Enerji Tehlikeli Bir Zaman Kaybı

Raporda nükleer enerjinin pahalı, tehlikeli ve eski bir teknoloji olduğu örneklerle açıklanıyor.

Nükleer Enerji Santrallerinin Kurulmasında Sismik Aktivitenin Önemi Ve Sismik Risk Çalışmaları

Akkuyu’nun hemen yanı başındaki aktif Ecemiş Fay Hattı düşünüldüğünde oldukça önemli bir rapor.

Nükleer Enerji Nedir, Nasıl Oluşur?

“Nükleer”, “çekirdeksel” demek… Burada kasdolunan, “atom çekirdeği”… Atom, santimetrenin yüz milyonda biri ebadında. Atom çekirdeği ise, bunun yüzbinde biri… 

MOX

Nükleer Enerjinin Ölümcül Mirası

Greenpeace’in Temmuz 2010 tarihli raporunda her geçen gün büyüyen nükleer atık sorunu irdeleniyor.

EPR Nükleer Reaktörü

Fransız EPR*, Fransız şirketleri Areva ve EDF tarafından agresif şekilde pazarlanan bir nükleer reaktör tasarımı. Şirketlerin pazar ağlarını büyütmelerine rağmen, reaktör tehlikeli olmasının yanında, yenilenebilir enerji alternatiflerine göre daha pahalı ve daha uzun sürede inşa ediliyor…

NÜKLEER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ÇARE DEĞİL

Enerji Güvensizliği

Nükleer enerji enerji bağımsızlığımızı sağlayamaz. İklim değişikliğinin çözümü olamaz.

İklimi Sırtından Vurmak

Nükleer enerji iklim değişikliğine çözüm olabilmek bir tarafa gerçek çözümlerin önündeki en büyük engeldir.

21. Yüzyılda Küresel Enerji, İklim Değişikliği Ve Nükleer Güç
Nükleer Enerji Tehlikeli Bir Zaman Kaybı

Raporda nükleer enerjinin pahalı, tehlikeli ve eski bir teknoloji olduğu örneklerle açıklanıyor.

NÜKLEER SİLAHLAR

Nükleer Silahlar

EDAM’ın nükleer silahlar üzerine raporu

İran, İsrail Ve Türkiye’de Nükleer Tesisler

Greenpeace raporunda İran, İsrail ve Türkiye’deki nükleer tesislere ve bunun bölge barışına verdiği zarara değiniliyor. Çözüm olarak nükleersiz Orta Doğu önerisi ortaya konuyor.

Nükleer Enerjinin Sivil Kullanımı & Nükleer Silahlar

Nükleer enerjinin sivil amaçlarla kullanımı ve nükleer silahlanma arasındaki doğrudan ilişki ortaya konuyor.

Nükleer silahlanmanın tarihi.

Nükleer silahlanmanın tarihi.

Nükleer Silahlar Üzerine Kamuoyu Araştırması

Greenpeace’in 2004 yılında İnfakto’ya yaptırdığı kamuoyu araştırması.

Nükleer Santraller Ve Nükleer Silahlar

Prof. Dr. Hayrettin Kılıç, İbrahim Günel

NÜKLEERİN DÜNYA’DAKİ DURUMU

Uranyum Madenciliği Ile Ilgili Gerçekler 2

IPPNW’nun uranyum madenciliği üzerine hazırladığı brifinglerin ikincisinde uranyum madenini çıkartan ve en çok satın alan ülkeler mercek altına alınıyor.

Çernobil’in 20.Yılında Nükleer Santraller Ve Türkiye

Çernobil Felaketi’nin 20. yılında Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen sempozyum.

21. Yüzyılda Küresel Enerji, İklim Değişikliği Ve Nükleer Güç
Küresel Nükleer Endüstri Durum Raporu 2012

Mycle Schneider, Antony Froggatt ve Julie Hazemann tarafından hazırlanan rapor nükleer endüstrinin mevcut durumu üzerine ulaşılabilecek en kapsamlı kaynaklardan bir tanesi.

AKP’nin Nükleer Macerası’na Hayır!

CHP Enerji Komisyonu tarafından hazırlanan raporda neden nükleer enerjiye karşı çıkıldığı açıklanıyor.

EPR Nükleer Reaktörü

Fransız EPR*, Fransız şirketleri Areva ve EDF tarafından agresif şekilde pazarlanan bir nükleer reaktör tasarımı. Şirketlerin pazar ağlarını büyütmelerine rağmen, reaktör tehlikeli olmasının yanında, yenilenebilir enerji alternatiflerine göre daha pahalı ve daha uzun sürede inşa ediliyor…

Nükleer Enerjinin Sonu Mu?

Fukuşima’dan sonra alternatif enerji politikalarına uluslararası bir bakış.

NÜKLEER POLİTİKASI

Enerji-D-Evrimi

Greenpeace’in Enerji Devrimi Raporu ekonomik olarak sürdürülebilir bir şekilde kirli enerjilere hiç ihtiyaç duymadan temiz enerji kaynakları üzerine kurulu bir yapının yol haritasını ortaya koyuyor.

Nükleer Enerji Masalı

Heinrich Böll tarafından derlenen yazılarla nükleer endüstrinin yalanları afişe ediliyor. Nükleer enerjinin pahalı, tehlikeli ve yetersiz olduğu bir kez daha ortaya konuyor.

Nükleer Enerji: Sürdürülebilir Kalkınmanın Önünde Bir Tehdit

Raporda nükleer enerjinin sadece planlarının dahi Sinop ve Akkuyu bölgelerini fakir bırakırken, temiz yenilenebilir enerjilerin Çeşme ve Bozcaada’yı nasıl kalkındırdığı anlatılıyor.

Nükleer Enerjinin Sivil Kullanımı & Nükleer Silahlar

Nükleer enerjinin sivil amaçlarla kullanımı ve nükleer silahlanma arasındaki doğrudan ilişki ortaya konuyor.

Enerji Güvensizliği

Nükleer enerji enerji bağımsızlığımızı sağlayamaz. İklim değişikliğinin çözümü olamaz.

21. Yüzyılda Küresel Enerji, İklim Değişikliği Ve Nükleer Güç
Çernobil Sonrası Radyasyon Ölçümleri Ve Doz Hesapları

Halk Sağlığı Bilimi Açısından Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Çernobil Kazası Sonrası Radyasyon Ölçümleri ve Doz Hesaplarının Doğruluk ve Güvenilirliği, Dr. Umur Gürsoy.

Çernobil Sonrası Radyasyon Ölçümleri Ve Doz Hesapları II

Halk Sağlığı Bilimi Açısından Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Çernobil Kazası Sonrası Radyasyon Ölçümleri ve Doz Hesaplarının Doğruluk ve Güvenilirliği, Dr. Umur Gürsoy

Nükleersiz Bir Türkiye
AKP’nin Nükleer Macerası’na Hayır!

CHP Enerji Komisyonu tarafından hazırlanan raporda neden nükleer enerjiye karşı çıkıldığı açıklanıyor.

Nükleer Enerji Tehlikeli Bir Zaman Kaybı

Raporda nükleer enerjinin pahalı, tehlikeli ve eski bir teknoloji olduğu örneklerle açıklanıyor.

NÜKLEERİN YÜKSEK MALİYETİ

Sürdürülebilir Gelişme Gündeminde Nükleer Enerjinin Sorunları

Hasan Saygın sürdürülebilir gelişme ve enerji politikaları içerisinde nükleer enerjinin yerini sorguluyor.

Nükleerin Ekonomisi

EDAM nükleer enerjinin ekonomik durumunu irdeliyor.

Nükleer Enerji: Sürdürülebilir Kalkınmanın Önünde Bir Tehdit

Raporda nükleer enerjinin sadece planlarının dahi Sinop ve Akkuyu bölgelerini fakir bırakırken, temiz yenilenebilir enerjilerin Çeşme ve Bozcaada’yı nasıl kalkındırdığı anlatılıyor.

Nükleerin Ekonomik Durum

Greenpeace’in nükleer enerjinin ekonomik durumu üzerine brifingi.

Enerji Güvensizliği

Nükleer enerji enerji bağımsızlığımızı sağlayamaz. İklim değişikliğinin çözümü olamaz.

Küresel Nükleer Endüstri Durum Raporu 2012

Mycle Schneider, Antony Froggatt ve Julie Hazemann tarafından hazırlanan rapor nükleer endüstrinin mevcut durumu üzerine ulaşılabilecek en kapsamlı kaynaklardan bir tanesi.

AKP’nin Nükleer Macerası’na Hayır!

CHP Enerji Komisyonu tarafından hazırlanan raporda neden nükleer enerjiye karşı çıkıldığı açıklanıyor.

Nükleer Enerji Tehlikeli Bir Zaman Kaybı

Raporda nükleer enerjinin pahalı, tehlikeli ve eski bir teknoloji olduğu örneklerle açıklanıyor.

EPR Nükleer Reaktörü

Fransız EPR*, Fransız şirketleri Areva ve EDF tarafından agresif şekilde pazarlanan bir nükleer reaktör tasarımı. Şirketlerin pazar ağlarını büyütmelerine rağmen, reaktör tehlikeli olmasının yanında, yenilenebilir enerji alternatiflerine göre daha pahalı ve daha uzun sürede inşa ediliyor…

NÜKLEERSİZ VE TEMİZ ENERJİ MÜMKÜN

Enerji-D-Evrimi

Greenpeace’in Enerji Devrimi Raporu ekonomik olarak sürdürülebilir bir şekilde kirli enerjilere hiç ihtiyaç duymadan temiz enerji kaynakları üzerine kurulu bir yapının yol haritasını ortaya koyuyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Türkiye Açısından Önemi

Muhsin Tunay GENÇOĞLU Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları açısından potansiyeline ve önemine değiniyor.

Nükleer Enerji: Sürdürülebilir Kalkınmanın Önünde Bir Tehdit

Raporda nükleer enerjinin sadece planlarının dahi Sinop ve Akkuyu bölgelerini fakir bırakırken, temiz yenilenebilir enerjilerin Çeşme ve Bozcaada’yı nasıl kalkındırdığı anlatılıyor.

Enerji Güvensizliği

Nükleer enerji enerji bağımsızlığımızı sağlayamaz. İklim değişikliğinin çözümü olamaz.

21. Yüzyılda Küresel Enerji, İklim Değişikliği Ve Nükleer Güç
AKP’nin Nükleer Macerası’na Hayır!

CHP Enerji Komisyonu tarafından hazırlanan raporda neden nükleer enerjiye karşı çıkıldığı açıklanıyor.

Nükleer Enerji Tehlikeli Bir Zaman Kaybı

Raporda nükleer enerjinin pahalı, tehlikeli ve eski bir teknoloji olduğu örneklerle açıklanıyor.

EPR Nükleer Reaktörü

Fransız EPR*, Fransız şirketleri Areva ve EDF tarafından agresif şekilde pazarlanan bir nükleer reaktör tasarımı. Şirketlerin pazar ağlarını büyütmelerine rağmen, reaktör tehlikeli olmasının yanında, yenilenebilir enerji alternatiflerine göre daha pahalı ve daha uzun sürede inşa ediliyor…

Enerjide Toplumsal Maliyet

https://www.ttb.org.tr/kutuphane/enerji.pdf

RADYASYON SAĞLIĞA ZARARLI

Uranyum Madenciliği Ile Ilgili Gerçekler 1

IPPNW’nun uranyum madenciliği üzerine hazırladığı brifinglerin birincisinde uranyum madenciliği sonucu ortaya çıkan atıkların sağlık üzerindeki etkilerine değiniliyor. 

Uranyum Madenciliği Ile Ilgili Gerçekler 4

IPPNW’nun uranyum madenciliği üzerine hazırladığı brifinglerin dördüncüsünde uranyum madenciliğinin sağlık üzerine etkileri anlatılıyor.

Çernobil Sonrası Radyasyon Ölçümleri Ve Doz Hesapları

Halk Sağlığı Bilimi Açısından Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Çernobil Kazası Sonrası Radyasyon Ölçümleri ve Doz Hesaplarının Doğruluk ve Güvenilirliği, Dr. Umur Gürsoy.

Çernobil Sonrası Radyasyon Ölçümleri Ve Doz Hesapları II

Halk Sağlığı Bilimi Açısından Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Çernobil Kazası Sonrası Radyasyon Ölçümleri ve Doz Hesaplarının Doğruluk ve Güvenilirliği, Dr. Umur Gürsoy

AKP’nin Nükleer Macerası’na Hayır!

CHP Enerji Komisyonu tarafından hazırlanan raporda neden nükleer enerjiye karşı çıkıldığı açıklanıyor.

SİNOP

Enerji-D-Evrimi

Greenpeace’in Enerji Devrimi Raporu ekonomik olarak sürdürülebilir bir şekilde kirli enerjilere hiç ihtiyaç duymadan temiz enerji kaynakları üzerine kurulu bir yapının yol haritasını ortaya koyuyor.

Nükleer Enerji: Sürdürülebilir Kalkınmanın Önünde Bir Tehdit

Raporda nükleer enerjinin sadece planlarının dahi Sinop ve Akkuyu bölgelerini fakir bırakırken, temiz yenilenebilir enerjilerin Çeşme ve Bozcaada’yı nasıl kalkındırdığı anlatılıyor.

Çernobil’in 20.Yılında Nükleer Santraller Ve Türkiye

Çernobil Felaketi’nin 20. yılında Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen sempozyum.

Nükleersiz Bir Türkiye
AKP’nin Nükleer Macerası’na Hayır!

CHP Enerji Komisyonu tarafından hazırlanan raporda neden nükleer enerjiye karşı çıkıldığı açıklanıyor.

Nükleer Enerjinin Sonu Mu?

Fukuşima’dan sonra alternatif enerji politikalarına uluslararası bir bakış.

TEHLİKELER VE RİSKLER

AKP’nin Nükleer Macerası’na Hayır!

CHP Enerji Komisyonu tarafından hazırlanan raporda neden nükleer enerjiye karşı çıkıldığı açıklanıyor.

TÜRKİYE

206 İmzali Bilim Insanlari Bildirisi 29.01.2008

Türkiye’den 206 saygın bilim insanının imzaladığı bildiri on dört maddede neden nükleer enerjiye karşı olduklarını ve alınan kararın bilimsel değil siyasi olduğunu açıklıyor.

Barem_Research_Nukleer

Barem’in yaptığı kamuoyu araştırmasında Türkiye’de nükleer enerjiye karşı olanların oranı %57 çıktı.

Don Kişotlar Akkuyu’ya Karşı

Arif Künar ’70’lerde başlayan nükleer karşıtı hareketin tarihini anlatıyor.

Nükleer Yasa 2 – Kasım 07

2007 yılında T.B.M.M.’den geçen Nükleer Enerji Yasası.

Türkiye-Rusya Nükleer Anlaşma

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan nükleer anlaşma metni.

Nükleer Santral Mevkii Olarak “Akkuyu” Üzerine Görüş

Prof. Dr. Tolga Yarman nükleer santral yapmak üzere Akkuyu Mevkii’nin seçilmesini değerlendiriyor.

URANYUM MADENCİLİĞİ

Turkiye Uranyum Toryum Kaynaklari DPT

DPT’nin yaptığı araştırma Türkiye’nin uranyum rezervlerinin nükleer santral planlarına yakıt sağlayamayacağını ortaya koyuyor.

Uranyum Madenciliği Ile Ilgili Gerçekler 1

IPPNW’nun uranyum madenciliği üzerine hazırladığı brifinglerin birincisinde uranyum madenciliği sonucu ortaya çıkan atıkların sağlık üzerindeki etkilerine değiniliyor. 

Uranyum Madenciliği Ile Ilgili Gerçekler 2

IPPNW’nun uranyum madenciliği üzerine hazırladığı brifinglerin ikincisinde uranyum madenini çıkartan ve en çok satın alan ülkeler mercek altına alınıyor.

Uranyum Madenciliği Ile Ilgili Gerçekler 3

IPPNW’nun uranyum madenciliği üzerine hazırladığı brifinglerin üçüncüsünde uranyum madenciliğinin nasıl gerçekleştirildiği anlatılıyor.

Uranyum Madenciliği Ile Ilgili Gerçekler 4

IPPNW’nun uranyum madenciliği üzerine hazırladığı brifinglerin dördüncüsünde uranyum madenciliğinin sağlık üzerine etkileri anlatılıyor.

Nükleer Enerji Tehlikeli Bir Zaman Kaybı

Raporda nükleer enerjinin pahalı, tehlikeli ve eski bir teknoloji olduğu örneklerle açıklanıyor.